Barcelona i la Mar

Activitats, formació i noticies al voltant de la realitat del mar

Agusti Martin

Decano - Promoción y Relaciones Institucionales en Facultat Náutica de Barcelona

La Facultat de Nàutica és l’únic centre que ofereix formació en els àmbits de l’enginyeria naval i marina civil (enginyeria nàutica i enginyeria marina) a Catalunya. Tenim com a objectiu principal formar professionals altament qualificats en aquests àmbits, oferint-los una sòlida formació tecnològica i científica per tal que siguin capaços d’adaptar-se als requeriments i als constants canvis del món professional i de la societat.
També estan entre els nostres objectius:
·Formar professionals que treballin amb responsabilitat, solidaritat i compromís amb el medi ambient.
·Oferir una formació d’acord amb les necessitats socials del nostre entorn socioeconòmic, interactuant amb aquest, especialment amb les empreses del sector marítim i naval.
·Garantir que la nostra comunitat (estudiants, PDI i PAS) treballa amb uns valors compartits, on la contribució de tothom és respectada i on existeix un equilibri entre la formació acadèmica dels estudiants, el treball del PDI i PAS i la vida cultural i social a la Facultat.
·Assegurar la millora continuada i la innovació per tal de ser més eficients en els nostres processos acadèmics i de gestió.