Barcelona i la Mar

Activitats, formació i noticies al voltant de la realitat del mar

Feliu López i Vidal

Director de l'Institut de Nàutica de Barcelona

L’objectiu de l’Institut de Nàutica de Barcelona és formar i qualificar els professionals del mar, amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo. S’articularen itineraris formatius i professionals per orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció professional, a través de formació reglada, contínua i ocupacional.