Barcelona i la Mar

Activitats, formació i noticies al voltant de la realitat del mar

Ignasi Mateo

Project Manager

Project Manager Interreg Med Project ACT4LITTER

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production