Barcelona i la Mar

Activitats, formació i noticies al voltant de la realitat del mar

Rosa Busquets

30 anys a la Generalitat, amb responsabilitats tècniques en matèria de ports, aeroports i litoral. Des de fa un temps, en excedència voluntària per motius familiar.