Barcelona i la Mar

Activitats, formació i noticies al voltant de la realitat del mar

Vicenç Sánchez

Gerente de Iot Suport S.L.U.

Coordinació de projectes d’instal·lació i reparació de sistemes elèctrics, de fred, i potabilitzadores principalment.

Darrerament, Capità de la goleta clàssica INVADER (1905), 49m. 2008-2017.